Domček


„Môj dom, môj hrad“

Aký je rozdiel medzi solárnym kolektorom a fotovoltaickým panelom

Využívanie solárnej energie stále rastie ako udržateľná a ekologická a v dnešnej dobe aj úspornejšia alternatíva k tradičným zdrojom energie. Dve z najbežnejších technológií, ktoré umožňujú využívať slnečné žiarenie na výrobu energie, sú solárne kolektory a fotovoltaické panely. Ale aký je presne rozdiel medzi týmito dvoma solárnymi systémami? Tu sú odpovede.

Solárny kolektor

Účel: Solárne kolektory slúžia na získavanie tepelnej energie zo slnečného žiarenia. Ich hlavným účelom je ohrievať vodu pre domáce použitie, kúrenie alebo iné tepelné aplikácie.

Fungovanie: Solárny kolektor obsahuje absorpčnú plochu, ktorá zachytáva slnečné žiarenie a prevádza ho na teplo. Toto teplo sa potom prenáša do okruhu tekutiny (často zmesi vody a glykolu), ktorá cirkuluje cez kolektor a prenáša teplo do nádrže s teplou vodou.

Použitie: Solárne kolektory sú ideálne pre ohrev teplej vody v domácnostiach a kúrenie budov. Sú ekonomicky výhodné v oblastiach s dostatočným slnečným žiarením, kde je potreba teplej vody vysoká.

Solárne kolektory

Fotovoltaický panel

Účel: Fotovoltaické panely sú navrhnuté na prevod slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Ich hlavným účelom je generovať elektrickú energiu, ktorá sa môže použiť na napájanie domácností alebo byť dodávaná do elektrickej siete.

Fungovanie: Fotovoltaický panel obsahuje fotovoltaické bunky, ktoré obsahujú polovodičový materiál, najčastejšie kremík. Keď slnečné žiarenie dopadne na tieto bunky, vyvolávajú elektrický prúd vo forme jednosmerného prúdu (DC).

Použitie: Fotovoltaické panely sú vhodné pre generovanie elektrickej energie pre domácnosti alebo komerčné budovy. Tento elektrický prúd môže byť skladovaný v batériách alebo dodávaný do elektrickej siete výmenou za kredity alebo finančnú kompenzáciu.

Rozdiely

Účel: Hlavný rozdiel spočíva v tom, či zariadenie slúži na získavanie tepelnej energie (solárny kolektor) alebo elektrickej energie (fotovoltaický panel).

Fungovanie: Solárny kolektor prevádza slnečné žiarenie na teplo, zatiaľ čo fotovoltaický panel prevádza slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu.

Použitie: Solárne kolektory sú vhodné pre ohrev vody a kúrenie, zatiaľ čo fotovoltaické panely sú ideálne na výrobu elektrickej energie pre rôzne elektrické spotrebiče a systémy.

Fotovoltaické panely

...